Tjaša Vidrih

Member of Scientific Committee

Življenjepis: Rojena 1971 v Novem mestu, 1991-1998 študij gospodinjstva in biologije na UL, 1998 diploma, 1997-2009 učiteljica, predavateljica, ravnateljica Višje strokovne šole, Grm NM, 2000-2007 magisterij znanosti s področja živilstva, od 2009 do danes predavateljica, ravnateljica Višje strokovne šole, BIC LJ. Pedagoško delo: od 1997 poučevanje različnih predmetov (biologija, prehrana, osnov gastronomije, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turizem in razvoj podeželja, kuharstvo itd.) in pedagoško vodenje na VSŠ. Raziskovalno delo: od 1997 do danes raziskovanje kulinarične dediščine, 2004-2006 kulture pitja slovenskih srednješolcev. Bibliografija: COBISS izpis obsega 39 enot, od tega 5 avtorskih in 3 soavtorske strokovne članke, 6 zbornikov mednarodnih strokovnih konferenc ter 1 strokovno monografijo. Zadolžitve: koordinatorka več (5) mednarodnih strokovnih konferenc Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju, sodelovanje v projektih s področja gostinstva, turizma, dediščine, prehrane, kot sta Uživam tradicijo (Interreg V-A Slovenija – Hrvaška), Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021 in številni drugi. Članica upravnega odbora Skupnosti Višjih strokovnih šol, društva Ravnatelj, Konzorcija biotehniških šol Slovenije in članica organizacijskih odborov različnih tekmovanj za dijake in študente.

Curriculum vitæ: Born 1971 in Novo mesto, 1991-1998 studies Home Economics and Biology at UL, 1998 Diploma, 1997-2009 teacher, head of Vocational College, Grm NM, 2000-2007 master’s degree in Food Science, from 2009 – up to now teacher, head of Vocational College, BIC LJ. Pedagogical work: since 1997 teaching different subjects (biology, nutrition, basics of gastronomy, complementary activities on the farm, tourism and rural development, cooking etc.) and works as head teacher at Vocational College. Research work: from 1997 – up to now researching culinary heritage, 2004-2006 Culture of drinking habits of Slovenian secondary students. Bibliography: The full COBISS display comprises 39 bibliographic records, of which 5 author’s and 3 co-author’s professional articles, 6 proceedings of international professional conferences and 1 professional monograph. Additional: coordinator of several (5) international professional conferences Trends and challenges in food technology, nutrition, hospitality, tourism, education and training, participation in projects in the field of hospitality, tourism, heritage, nutrition, such as Enjoying tradition (Interreg V-A Slovenia – Croatia), Slovenia – European gastronomic region 2021 and many others. Member of the Executive Board of the Association of Higher Vocational Colleges, the School Heads Association, the Consortium of Biotechnical Schools of Slovenia and a member of the organizing committees of various competitions for secondary school and vocational college students.

adana eskort - eskort mersin - mersin bayan eskort - mersin eskort bayan - eskort - çeşme bayan eskort