Sonja Smole Možina

Member of Scientific Committee

Življenjepis: Rojena l. 1963 v Ljubljani. Diploma živilska tehnologija BF-UL (1986), doktorat mikrobiologija l. 1996. L. 1997 docentka za področje industrijske mikrobiologije, l. 1999 pa predstojnica Katedre za živilsko mikrobiologijo. L. 2002 izredna, l. 2008 redna profesorica mikrobiologije. Poučuje splošno in živilsko mikrobiologijo ter mikrobiološko varnost živil (BF-UL, SIFC, BOKU, Dunaj (A)). Na BF-UL je dolgoletna koordinatorica tematske mreže CEEPUS (“Za boljšo varnost hrane v EU”) in koordinatorica področja živilstvo doktorskega programa Bioznanosti. Mentorica ali somentorica 94 BSc, 31 MSc in 14 PhD študentom. Od l. 2014 vodi Katedro za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil na Oddelku za živilstvo, BF UL. Glavna področja raziskovalnega dela so mikrobna ekologija hrane in živilskih procesov, stresni odziv in mikrobiološka odpornost v proizvodnji hrane, naravne bioaktivne snovi in stranski proizvodi živilstva za izboljšanje varnosti, kakovosti in trajnosti živil. Vodenje ali sodelovanje pri več kot 30 raziskovalnih ali strokovnih nacionalnih ali mednarodnih projektih. Bibliografija: 870 enot COBISS, 130 originalnih in 6 preglednih znanstvenih člankov, h-index 24; 35 poglavij v monografijah ali univerzitetnih učbenikih. Nagrade in priznanja: Jesenkovo priznanje za pedagoško, raziskovalno in strokovno delo, BF, 2013; Zlata plaketa UL za pedagoške in raziskovalne dosežke, 2015.

Curriculum vitae: Born in Ljubljana in 1963. Graduated in Food Science and Technology (1986), PhD in Microbiology (1996). She started teaching at BF-UL as assistant professor in 1997, associate professor in 2002 and full professor in 2008 in the fields of general and food microbiology of study programmes Microbiology, Biotechnology, Food Science and Nutrition. She is a regular guest professor at MSc study of SIFC (»Safety in the Food Chain«) at BOKU, Vienna (A). At BF-UL she is coordinating thematic CEEPUS network (»For Better Food Safety in EU«) and the field of Food Technology at doctoral programme of Biosciences. In the last 20 years she has been/is mentoring or comentoring of 94 BSc, 31 MSc and 14 PhD students. From 2014 she is the Head of Chair of Biotechnology, Microbiology and Food Safety. Research interests include microbial ecology of food and nutrition, microbiology of food processing, microbial stress response and resistance in food-related environment, bioactive components from plant origin, including by-products and waste materials from food and related industries and their potential for improving safety, quality and shelf-life of food products. Bibliography: 870 units in COBISS, 130 original and 6 review articles, 35 chapters (in monographies, university textbooks). Awards and recognitions: Jesenko award for pedagogical, research and professional work, BF, 2013; Zlata plaketa UL for pedagogical and research achievements, 2015.

adana eskort - eskort mersin - mersin bayan eskort - mersin eskort bayan - eskort - çeşme bayan eskort