Ovidiu Tiţa

Member of Honorary Committee

CV: Născut în Bunești, Rm. Vâlcea 1962. Liceul de matematică fizică Nicolae Bălcescu, Rm. Vâlcea (1977-1981). 1987 – Licențiat în Tehnologia produselor alimentare la Universitatea din Galaţi, Profilul: Tehnologia şi Chimia Produselor Alimentare. Doctor în inginerie industrială – Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi. Profesor asociat (1996-1999) Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Master (2005-2007) Managementul proiectelor industriale internaţionale Universitatea “Transilvania” din Braşov, România şi Universitatea de Tehnologie din “Belfort Montbeliard”, Franţa. Şef de lucrări 1999-2002. Conferențiar 2002-2006. Profesor și conducător de doctorat 2006- prezent. Activitate de lucru: Industrie alimentară (1987-1999) Alba Iulia, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (1999- prezent). Activitate pedagogică: coordonator 200 lucrări de licență, 120 lucrări de disertație, 23 de doctoranzi care au obținut titlul de doctor și are în stagiu alți 5. Activitate de cercetare: Director – Centrul de Cercetare în Biotehnologii și Inginerii Alimentare. Redactor şef – ACTA UNIVERSITATIS CIBINIENSIS, Seria E: Food Technology. Autor – 16 cărți de specialitate și capitole de cărți, 259 lucrări științifice. Suplimentar: Membru: Comisia de specialitate a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), Agenția Română de Asigurae a Calității în Invățământul Superior – ARACIS. Președinte – Asociația Specialiștilor de Industrie Alimentară, din Învățământ, Cercetare și Producție din România, filiala Sibiu.

CV: Born in Bunești, Rm. Vâlcea 1962. Nicolae Bălcescu High School of Mathematics and Physics, Rm. Vâlcea (1977-1981). 1987 – Degree in Food Technology at the University of Galaţi, Profile: Food Technology and Chemistry. PhD in industrial engineering – “Dunărea de Jos” University of Galaţi. Associate professor (1996-1999) “Lucian Blaga” University of Sibiu, Master Management of international industrial projects “Transilvania” University of Brasov, Romania and “Belfort Montbeliard” University of Technology, France. Lectuer 1999-2002 and 2002-2006. Professor and doctoral supervisor 2006- present. Work activity: Food industry (1987-1999) Alba Iulia, “Lucian Blaga” University of Sibiu (1999- present). Pedagogical activity: Coordinator 200 license papers, 120 dissertation papers, 23 doctoral students who obtained the title of doctor and has 5 more interns. Research activity: Director – Research Center in Biotechnologies and Food Engineering, Editor-in-Chief – ACTA UNIVERSITATIS CIBINIENSIS, Series E: Food Technology. Bibliography: Author 16 specialized books and book chapters, 259 scientific papers. Additionally: Member: The specialized commission of the National Council for Attestation of University Degrees, Diplomas and Certificates (CNATDCU), Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education – ARACIS. President – Association of Food Industry Specialists, in Education, Research and Production in Romania, Sibiu branch.

adana eskort - eskort mersin - mersin bayan eskort - mersin eskort bayan - eskort - çeşme bayan eskort