Ladislav Kokoška

Member of Advisory Committee

CV: Narozen 1971 v Roudnici nad Labem, Česká republika. V roce 1993 absolvent inženýrského studia (obor: fytotechnický) na České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU v Praze). V roce 1999 absolvent doktorského studia (obor: tropické a subtropické zemědělství) na ČZU v Praze. Profesionální praxe: Od roku 2013 profesor na Katedře tropických plodin a agrolesnictví Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze. Výzkumné a výukové stáže v Belgii, Kambodži, Francii, na Filipínách, Samoi and ve Španělsku. Vedoucí celé řady bakalářských, magisterských a doktorských prací. Výzkum: Koordinátor nebo partner 19 mezinárodních a národních projektů. Bibliografie: Autor nebo spoluautor 1 patentu, 1 monografie, 2 kapitol v monografiích, 108 původních vědeckých článků, více než 200 příspěvků prezentovaných na mezinárodních konferencích a 16 odborně-popularizačních publikací (2 knih a 14 článků) a 1 dokumentárního filmu. Ostatní odborná činnost: Člen vědeckých rad celé řady institucí a redakčních rad odborných časopisů (např. Journal of Advanced Research, Molecules). Hodnotitel projektů 7FP a Horizon 2020. Expertní hodnotitel projektů pro European Science Foundation.

CV: 1971 born in Roudnice nad Labem, Czech Republic. 1993 graduated in Crop Production at Czech University of Agriculture Prague, Czech Republic. 1999 Doctorate in Tropical and Subtropical Agriculture at Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic. Working activities: Since 2013, full professor at the Department of Crop Sciences and Agroforestry of the Faculty of Tropical AgriSciences of the Czech University of Life Sciences Prague. Several research and teaching stays in Belgium, Cambodia, France, Philippines, Samoa and Spain. Mentoring numerous bachelor, master and doctoral thesis. Research: Coordinator or partner in 19 international and national projects. Bibliography: Author or co-author of 1 patent, 1 monograph, 2 chapters in monographs, 108 scientific papers, over 200 contributions presented on international symposiums, 16 works popularizing science (2 books and 14 articles) and 1 documentary movie. Additionally: Member of several advisory boards, including those of scientific journals (e.g. Journal of Advanced Research, Molecules). Evaluator of 7FP and Horizon 2020 projects. Expert reviewer of European Science Foundation.

adana eskort - eskort mersin - mersin bayan eskort - mersin eskort bayan - eskort - çeşme bayan eskort