Evgen Benedik

Member of Scientific Committee

Življenjepis: rojen v Kranju leta 1986. 2005-2010: študij živilske tehnologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (BF UL), 2010-2015: doktorski študij Bioznanosti, smer Prehrana (BF UL). Zaposlitve: 2010-2015: mladi raziskovalec na Pediatrični kliniki Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana (UKCLJ), 2015-danes: klinični dietetik (UKCLJ); 2015-2018: asistent z doktoratom za področje prehrane (BF UL), 2018-danes: docent za področje prehrane (BF UL). Pedagoško delo: za obdobje 2018-2023 izvoljen v naziv docent za področje prehrane. Kot nosilec ali sonosilec izvaja predavanja pri treh predmetih na prvi bolonjski stopnji, en predmet na drugi bolonjski stopnji in en predmet na tretji bolonjski stopnji Oddelka za živilstvo, BF UL. Mentor 11 dodiplomskim in 7 magistrskim delom. Raziskovalno delo: kot raziskovalec sodeloval v treh raziskovalnih projektih. Med drugim raziskovalno delo obsega študij vpliva prehrane človeka v prvih 8000 dneh življenja na dolgoživost in pojav debelosti, sladkorne bolezni, srčno-žilnih in drugih kroničnih bolezni. Bibliografija: Objavil je 41 znanstvenih in strokovnih člankov ter svoja dela predstavil na številnih znanstvenih in strokovnih konferencah (118). Celotna bibliografija je dostopna na sledeči povezavi. Drugo: Leta 2016 ustanovil Inštitut za prehransko programiranje. Od leta 2017 član Evropskega združenja za pediatrično gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano. S študenti magistrskega študijskega programa Prehrana letno organizira Simčičev simpozij.

CV: Born in Kranj, Slovenia, 1986. 2005-2010: studied Food Science and Technology at the Biotechnical faculty, University of Ljubljana (BF UL), 2010-2015: PhD in Biosciences, major in Nutrition (BF UL). Employment: 2010-2015: young researcher at the Paediatric Clinic at the University Medical Centre Ljubljana (UKCLJ), 2015-present: clinical dietician (UKCLJ); 2015-2018: assistant with PhD in Nutrition (BF UL), 2018-present: Assistant Professor in Nutrition (BF UL). Pedagogical work: for the period from 2018-2023 he was elected to the title of Assistant Professor in Nutrition. He lectures three subjects at the BSc, one at the MSc and one at the PhD level at the BF UL. He mentored 11 bachelor and 7 master theses. Research work: participated as a researcher in three research projects. Research work includes studying the impact of human nutrition during the first 8000 days of life on longevity and the occurrence of obesity, diabetes, cardiovascular and other chronic diseases. Bibliography: He published 41 scientific and professional papers and presented his work at numbers of scientific and professional conferences (118). His entire bibliography is available here. Additionally: He has founded an Institute of Nutritional programming in 2016. In 2017 he became a member of the European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. He annually organises the Simčič Symposium together with the MSc students in Nutrition.

adana eskort - eskort mersin - mersin bayan eskort - mersin eskort bayan - eskort - çeşme bayan eskort