Éva Gelencsér

Member of Advisory Committee

CV: Született Vésztő, Magyarország (1950). Okleveles mérnök-technológus, Moszkvai Élelmiszertechnológiai Egyetem, MÉE (Honosítva: Okleveles vegyészmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, BME) (1968-1973). Dr.Tech. szerveskémia, BME (1978). Kémiai tudományok kandidátusa, MÉE (Honosítva: C.Sc. kémiai tudományok, MTA) (1975-1978). Mérnöktovábbképző, BME “Alap és alkalmazott immunologia” (1992). Dr. Habil. Budapesti Corvinus Egyetem, BCE (2009). Munkahelyek: Élelmiszeripari Főiskola, Szeged, tanársegéd (1973-1979); Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet és későbbi jogutódai, tud. munkatárs (1979-1981), laboratórium vezető (1981-1984), főosztályvezető (1984-2011), tud. tanácsadó (2011-2017), tiszteletbeli tud. tanácsadó (2017). Oktatói tevékenység: Kertészeti Egyetem, Budapest, c. egyetemi docens (1992). BCE, c. egyetemi tanár (2004), Szent István Egyetem, SZIE, Élettudományi Doktori Iskola Tanácsának tagja (2014), egyetemi magántanár (2015). Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, egyetemi magántanár (2021). Kutatómunka: Élelmiszerfehérje kémia és táplálkozás. Rowett Research Institute, Aberdeen, U.K. Intestinal Immunology Group, látogató kutató (1994), tud. főmunkatárs (1997-2000). Projektvezető és tag számos hazai és EU projektben. Tudománymetria: 154 közlemény, összes hivatkozás 495, H-index: 14. Továbbá: Hazai és nemzetközi szervezetek szakértője. Az Acta Alimentaria Szerkesztő Bizottság tagja. Az MTA Élelmiszertudományi Bizottság társelnöke. A Magyar Táplálkozástudományi Társaság főtitkára.

CV: Born in Vésztő, Hungary (1950). Dipl.-Ing. in technology, Moscow Food Technological University, MFU (Naturalized: Dipl.-Ing in Chemical Engineering, Budapest Technical University, BTU (1968-1973). Dr.Techn. in Organic Chemistry, BTU (1978). Candidate of Chemical Sciences (Naturalized: C.Sc. in Chemical Sciences, Hungarian Academy of Sciences, HAS, Budapest) (1975-1978). Postgraduated engineering studies in Basic and Applied Immunology, BTU (1992). Dr. Habil., Budapest Corvinus University, BCU (2009). Working activity: Institute of Food Industry, Szeged, Assistant Professor (1973-1979). Central Food Research Institute, CFRI and its successors, Budapest, sci. co-worker (1979-1981), head of laboratory (1981-1984), head of department (1984-2011), scientific advisor (2011-2017), honoured scientific advisor (2017). Pedagogical work: University of Horticulture, Budapest, titular assistant professor (1992). BCU, titular professor (2004), Szent Istvan University, Budapest, SZIU, Life Science Committee of Doctors (2014), private professor (2015). Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Budapest, private professor (2021). Research work: Food protein chemistry and nutrition. Rowett Research Institute, Aberdeen, U.K. Intestinal Immunology Group, visiting scientist (1994), postdoctoral research fellow (1997-2000). Project leader and member in a number of national and EU projects. Bibliography: 154 scientific articles, total times cited 495, H-index: 14. Additionally: Expert in a number of national and international organization. Member of Editorial Board of Acta Alimentaria. Co-chair of Food Science Committee of HAS. General Secretary of Hungarian Society of Nutrition.

AllEscort