Daniela Borda

Member of Advisory Committee

nascută la Galati în 1968. A absolvit Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor la Universitatea Dunărea de Jos din Galați (UGAL), Romania (1993). Absolventă a programului de studii aprofundate Tehnologii Speciale în Industria Alimentară (1999). A fost preparator si asistent (1999-2005), șef de lucrări (2005-2007), conferențiar (2007-2013) și este profesor la disciplinele Tehnologia laptelui și Calitatea și siguranța alimentelor din 2013, susținând teza de abilitare în 2019. Experiență profesională: referent la Consiliul local (1994-1997), profesor la Grupul școlar de industrie alimentară Dumitru Moțoc iar, din 1999, angajată a UGAL. Activitate didactică: a coordonat proiectele de finalizare a studiilor a 30 masteranzi și peste 40 studenți la licență. Membră în comisia de susținere publică a 15 teze de doctorat. Cercetare: A fost implicată în 20 de proiecte naționale și internaționale. Bibliografie: 14 cărți și capitole de cărți și 45 de lucrări ISI. Premii și recunoaștere: A primit premii pentru carte din partea Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS) și mai mult de 10 articole au fost premiate de UEFISCDI. În 2018 a coordonat echipa de studenți ai facultății, câștigătoare a concursului european de ecoinovare, premiul Ecotrophelia Gold, Paris, Franța. Începând cu 2021 este reprezentata națională în domeniul Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment în comitetul programului de cercetare inovare Horizon Europe.

CV: Born in Galati, 1968. She graduated the Faculty of Food Science and Engineering at Dunarea de Jos University of Galati (UGAL), Romania (1993). She graduated the Advanced Study Program programme in Special technologies in Food Industry (1999). She acquired her PhD in industrial engineering at UGAL (2005). She was assistant (1999-2005), Assistant Professor (2007-2007) associate professor (2007-2013), and she is full professor (2013) teaching Food Quality and Dairy Science, and presented her habilitation thesis (2019). Working activity: She was referent at the Local Council (1994-1997), High school teacher (1997-1999) and since 1999 to now, employed by UGAL Romania. Pedagogical work: Daniela Borda mentored 30 MSc and over 40 BSc students. Internal and external examiner for 15 PhD thesis. In 2018 Daniela Borda coordinated the students` team winning the Ecotrophelia Europe Gold Prize, Paris, France. Research work: She was involved in 20 national and international research projects. Bibliography: 14 and books` chapters and books and 45 ISI papers. Awards and recognitions: She received book prizes from the Academy of Agricultural and Forestry Sciences (ASAS) and more than 10 papers prizes from the National Council of Research (UEFISCDI). From 2021 she serves as national representative in Cluster 6, Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment of the R&I Horizon Europe Programme Committee.

AllEscort