Bojan Butinar

Member of Scientific Committee

Življenjepis: Rojen 1957 v Kopru, 1975-1981 študij kemije na UL, 1981 diploma, 1981-1992 razvojni oddelek tovarne IPLAS, 1988-1989 specializacija iz fizikalne kemije, 1992‑1998 zasebni raziskovalec, od 2004 do danes ZRS Koper, 2010-2012 interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti na UL. Pedagoško delo: 1981-1982, 1992-1994 poučevanje kemije, 2006-2016 docent na UP FVZ in nosilec dveh predmetov. Raziskovalno delo: 1981-1992 raziskovanje utrjevanja poliestrskih smol, raziskovanje sinteze nizkomolekularnih polielekrolitov, od 1992 raziskovanje v polju oljčnega olja in bučnega olja, postavitev akreditiranega laboratorija za preskušanje oljčnega olja, metrološki segment za veličino »množina snovi« (mol) v matrici oljčnega olja. Biblografija: COBISS izpis obsega 234 enot, od tega 22 izvirnih znanstvenih člankov, 2 pregledna znanstvena članka, 3 samostojni znanstveni sestavki ali poglavje v monografski publikaciji, prispevki v 1 znanstveni in 6-strokovnih monografijah, soavtorstvo pri patentu. Zadolžitve: odgovorni analitik v akreditiranem laboratoriju, nosilec ciljnih raziskovalnih projektov, sodelovanje v projektu »Oleum« H2020 in metrološkem »MetroFOOD«. Član sveta za oljkarstvo pri MKGP RS, predstavnik RS pri mednarodnem svetu za oljke (IOC), predstavnik RS pri Evropski komisiji za oljčno olje.

Curriculum vitæ: Born 1957 in Koper, 1975-1981 studies Chemistry at UL, 1981 Diploma, 1981-1992 Development Department of chemical factory IPLAS, 1988-1989 specialization in physical chemistry, 1992-1998 freelancer, from 2004 – up to now ZRS Koper, 2010-2012 interdisciplinary doctoral studies in bioscience on UL. Pedagogical work: 1981-1982 & 1992-1994 teaching chemistry, 2006-2016 assistant professor at UP FVZ and the holder and author of 2 courses. Research work: 1981-1992 research in the field of the hardening of polyester resins, research of the synthesis of low-molecular polyelectrolites, from 1992 research in the field of olive oil and pumpkin seed oil, the establishment of an accredited laboratory for the quality and purity assessment of olive oil, a metrological segment for the “amount of substance” unit (mol) in the olive oil matrix. Bibliography: The full COBISS display comprises 234 bibliographic records, of which 22 original scientific articles, 2 review articles, 3 independent scientific component parts or chapters in a monograph, contributions in 1 scientific and 6 professional monographs, co-authoring of one Patent. Additional: responsible analyst in accredited laboratory, holder of research projects, participation in H2020 Project “Oleum” and metrological “MetroFOOD”. Member of the Oliveculture council of the RS, representative in the International Olive Council (IOC), representative of the Republic of Slovenia in the European Commission for Olive Oil.

adana eskort - eskort mersin - mersin bayan eskort - mersin eskort bayan - eskort - çeşme bayan eskort