Andrej Ovca

Member of Scientific Committee

Življenjepis: Rojen 1984 v Ljubljani, 2002–2006 študij sanitarnega inženirstva na Univerzi v Ljubljani – 2006 diploma (»Obvladovanje hladne verige v trgovinah in razumevanje le-te med potrošniki«), 2006–2010 – magistrski študij znanosti o okolju na Univerzi v Novi Gorici, 2010 – magisterij (»Izolacija in karakterizacija cinkovih spojin v izbranih komponentah vegetarijanske prehrane«), 2011–2018 – Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti – smer živilstvo na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani, 2018 – doktorat (»Skladnost formalnega izobraževanja na področju varnosti živil s potrebami živilsko-prehransko-oskrbovalne verige«). Pedagoško delo: Docent za področje sanitarnega inženirstva. Soavtor univerzitetnega učbenika Higiena objektov in procesov. Raziskovalno delo: Širše področje higiene in varnosti živil s posebnim zanimanjem za človeka kot dejavnik tveganja pri zagotavljanju varnosti živil. Biblografija: COBISS-izpis obsega 187 enot, od tega 16 izvirnih in pregledni znanstveni članek, 2 poglavje v monografski publikaciji. Dodatne zadolžitve na UL ZF: Predstavnik Zdravstvene fakultete v Ljubljani v mednarodni zvezi za okoljsko zdravje (IFHE), Oddelčni koordinator za mednarodno sodelovanje, učitelj tutor. Dodatne zadolžitve izven UL ZF: Glavni urednik revije Sanitarno inženirstvo (International Journal of Sanitary Engineering Research), urednik spletnega portala Sanitarc.si, član Evropske zveze za javno zdravje (The European Public Health association), član mednarodne zveze za okoljsko zdravje (International Federation of Environmental Health).

Biography: Born 1984 in Ljubljana, 2002-2006 studies of sanitary engineering at the University of Ljubljana – 2006 (“Managing the cold chain in trade and understanding it among consumers”), 2006-2010 – Master’s degree in Environmental Science at the University of Nova Gorica , 2010 – MA, 2011-2018 – Interdisciplinary doctoral study program Bioznanosti – life in Biotechnical faculties at the University of Ljubljana, 2018 – PhD (“Compliance of formal education in the area of animals with the needs of the food and nutrition-supply chain”). Pedagogical work: Assistant Professor for Sanitary Engineering. Co-author of university teacher Hygiene facilities and processes. Research work: A wider field of hygiene and food safety with special interest in human risk in ensuring the safety of life. Biblography: The COBISS list 187 units, of which 16 original, 1 review scientific article, 2 monograph chapters. Additional assignments: Representative of the Faculty of Medicine in Ljubljana in the International Organization for Environmental Health, Departmental Co-ordinator for International Cooperation, teacher tutor. Editor-in-Chief of International Journal of Sanitary Engineering, Member of the European Public Health Alliance, Member of the International Association for Environmental Health.

adana eskort - eskort mersin - mersin bayan eskort - mersin eskort bayan - eskort - çeşme bayan eskort