Aleksander Bohinc

Member of Organising Committee

Življenjepis: Rojen 1978 v Novem mestu. Srednja šola za gostinstvo in turizem Novem mestu (gostinski tehnik, 1998), Fakulteta Turistica v Portorožu (2015). WSET 2.stopnja London (2008), Zaključil 3. stopnjo Sommelier (2011). Poslovne aktivnosti:; vodja gostinstva v hotelu Toplice**** v Termah Čatež d.d. (2000-03); pomočnik direktorja Maestro catering d.o.o. (2003-04); pomočnik direktorja za gostinsko dejavnost Gost d.o.o. (2004-06); pomočnik direktorja za gostinsko dejavnost Lek storitve d.o.o. (2006-11); direktor Borbona catering d.o.o. (od 2011); Bibliografija: Strokovno odpiranje in postrežba penečega vina, članek v Delu – Ohranimo dobro v hrani. Pedagoške aktivnosti: Na SŠGT Maribor nosilec predmeta Vina v gastronomiji in predavatelj za program Sommelier I. Stopnje (2013-14). Na SŠGT Ljubljana predavatelj za področje gostinstva – strežba (2014-15). VIC Višnja gora predavatelj za področje gostinstva – strežba (2016-17). Soustanovitelj šole SOMMELIER MASTER (2015), ki prinaša sodobna znanja s področja vina, kulinarike, žganih pijač in ostalih strokovnih tematik. Soavtor delavnice Sladka vina v enogastronomiji (2012) in delavnice Starana vina v gastronomiji (2013). Priznanja: Večkratni nosilec zlatih medalj iz Gostinsko turističnih zborov Slovenije v kuhanju in postrežbi menija, kuhanju kave in razstavi omizij. Sedemkratni dobitnik zlate medalje iz Sommelierstva v poznavanju Slovenskih in tujih vin.

CV: Born 1978 in Novo mesto, Slovenia. High school for Hospitality and Tourism in Novo mesto (1998), Faculty of Tourism in Portorož (2015). WSET II. level London (2008), Sommelier III (2011). Business activities: head of hospitality in Hotel Toplice**** in Terme Čatež d.d. (2000-03); CEO assistant of Maestro catering d.o.o. (2003-04); assistant of director for hospitality at Gost d.o.o. (2004-06); assistant of director for hospitality at Lek storitve d.o.o. (2006-11); CEO at Borbona catering d.o.o. (from 2011 on); Bibliography: Author of the article: Professional opening and serving of sparling winearticle in newspaper Delo: Let’s keep good in food. Pedagogical activities: Professor at High school for Hospitality and Tourism in Maribor (2013-14) at the subject Wines in gastronomy and lecturer at Sommelier I. course. Lecturer for hospitality and serving at High school for Gastronomy and Tourism in Ljubljana (2014-16). Cofounder of SOMMELIER MASTER school in 2015, which combines new approaches and modern knowlege about wine, culinary, spirits and other professionl themes (from 2015 on). Co-author of masterclass: Sweet wines in enogastronomy (2012), co-author of masterclass: Aged wines in gastronomy (2013). Additionally: Multiple gold medals holder at Slovenian Hospitality and Tourism Conventions in cooking, serving menus, preparing coffee in decorating tables. Seven times gold medallist in sommelier competition in knowledge Slovenian and foreign wines.

adana eskort - eskort mersin - mersin bayan eskort - mersin eskort bayan - eskort - çeşme bayan eskort