Organizations underpinning congress organizers

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – UNIVERZA V LJUBLJANI
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenia
https://www.bf.uni-lj.si/

BIC LJUBLJANA
Ižanska cesta 10,1000 Ljubljana, Slovenia
https://www.bic-lj.si/

EFFoST
Agro Business Park 82
6708 PW Wageningen
The Netherlands
https://www.effost.org/default.aspx

European Food Technology Nutrition Declaration
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenia
http://eftndeclaration.aaeuropae.org/

KEMIJSKI INŠTITUT
Hajdrihova 19, p.p. 660,SI-1001 Ljubljana, Slovenija
https://www.ki.si/

INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO
Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana, Slovenija
https://www.nutris.org/

PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
http://www.pbf.unizg.hr/

SLOVENSKO KEMIJSKO DRUŠTVO
Hajdrihova 19, p.p. 660, SI-1001 Ljubljana, Slovenija
http://www.chem-soc.si/

SLOVENSKO PREHRANSKO DRUŠTVO
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
https://infoslo.si/sl/slovensko-prehransko-drustvo/

ZDRAVSTVENA FAKULTETA – UNIVERZA V LJUBLJANI
Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
https://www.zf.uni-lj.si/si/

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER
Garibaldijeva 1, 6000 Koper, Slovenija
https://www.zrs-kp.si/