Children’s drawings gallery

Z risbami so otroci v vrtcu Galjevica predstavili njihov pogled na hrano.

Pomen hrane za predšolske otroke

Prehrana otroka v predšolskem obdobju ima pomemben vpliv na zdravje. Prav zato je pomembna naloga vrtca upoštevanje prehranskih potreb otrok in zagotavljanje sveže, raznovrstne in uravnotežene prehrane. Ob tem v vrtcu v največji možni meri ponujamo lokalno in ekološko pridelano oziroma predelano hrano, ki je hkrati najboljše možne kakovosti. Vrtec ima priložnost vzgajati ustrezno kulturo prehranjevanja in spodbujati zdravo prehranjevanje otrok, saj otroci v vrtcu preživijo velik del dneva. Širok nabor ponujenih živil v vrtcu omogoča, da otroci spoznavajo različne okuse in živila, kar vpliva na povečano pestrost prehranske izbire tekom nadaljnjega življenja.

Barbara Novinec, ravnateljica Vrtca Galjevica (Ljubljana, Slovenija) 


The children attending the Galjevica kindergarten presented their views on food through their drawings.

The importance of food for pre-school children

Nutrition in the pre-school years has an important impact on child’s health. That is why it is an important task of the kindergarten or pre-school to provide a fresh, varied and balanced daily prepared meals  to children with taking into account the nutritional needs of children. Kindergarten – Vrtec Galjevica offers locally and organically produced or processed food of the best possible quality. We are aware that kindergarten has the opportunity to foster an appropriate food culture and promote healthy eating among children, as children spend a large part of their day in the kindergarten. The wide range of foods offered in the kindergarten allows children to learn about different tastes and foods, which has the effect of increasing the variety of dietary choices throughout life.

The head teacher of the Galjevica Kindergarten (Ljubljana, Slovenia)